Görev

Görevi: Ulusal Deprem Araştırma Programını (UDAP) koordine etmek, desteklenen projelerin uygulanmaya alınmasını sağlayıcı politikaları geliştirmek, Deprem Dairesinin idari ve mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken eşgüdümü sağlamak, yıllık bütçe, plan ve programını hazırlamak, mal ve hizmet alımları faaliyetlerini yürütmek, taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, personel ve evrak yönetimi çalışmalarını koordine etmek, depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmaktır.